องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม


ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประกาศเจตนารมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) พืชสมุนไพร-ปลูก-เก็บ-กินถูกวิธีดีต่อสุขภาพ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนเเละเเหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ดูทั้งหมด

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ดงมหาวัน (ประธานกรรมการ)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเเผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวั

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดูทั้งหมด

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานน้ำมัน ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการความโปร่งใส 2566 ดงมหาวัน.

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

ดูทั้งหมด
เว็บบอร์ด
หนังสือราชการ สถ.
ข่าวเชียงรายวันนี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น