องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

แผนอัตรากำลัง

1. ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569

2. ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

3. ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการฯ

4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

5. ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

6. ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

7. ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

8. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

9. แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดงมหาวัน 2561-2563

10. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

11. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุง ครั้งที่ 1

12. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น