องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านนวัฒวิถีบ้านสันไทรงาม หมุ่ที่ 5 (แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตของผู้คน)

วัดร่องหวาย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายสมัย สาวงษา

สวนสาธารณะบ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย

กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย

กลุ่มทอเสื่อกก

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น