องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ระยะเวลาปฏิบัติงานราชการ
ที่ กระบวนการงานบริการ ระยะเวลาเดิม ระยะเวลาปรับลด
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 8 นาที/ราย 8 นาที/ราย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย
การจัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย
ขออนุญาติการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อตรวจสอบว่ามีการรุกล้ำที่สาธารณะหรือไม่
  7 วัน/ราย
สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค 1 วัน 3 ชม./ราย
ช่วยเหลือสาธารณภัย 1 ชม. ในทันที
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ - ในทันที
การขออนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
ขอใบอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
30 วัน/ราย 20 วัน/ราย
๑๐ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม) ขอใบอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
30 วัน/ราย 20 วัน/ราย
๑๑ การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขอใบอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
30 วัน/ราย 20 วัน/ราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น