องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองการศึกษา

นายภัทรภณ อุดใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 089-4329414
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีอิ่นแก้ว 087-3614161
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.พรณิภา หล้าเรือน
ครูชำนาญการ 081-7468206
นางนพมาศ ท่าดีสม
ครูชำนาญการ 094-5494623
ว่าง รับ โอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง ชง
นางสาวศิริพัชร เขื่อนคำป้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 084-3734322
นางธนิดา ปัณชยชญ์
คนงาน 098-4547425
นางสาวบุญมี ทองกอบ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)087-1869433
นางสาวจิรัชญา ศรีพรม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววิลาสินี ละหว้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) 097-0730483
นางสาวกชกร วิสาพล
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) 092-6481846
นางสาวทิพวัลย์ สิมาตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 091-0810097

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น