องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองช่าง
นายบรรจบ มาลาวิลาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง 089-8556818
นายสมศักดิ์ ไพยะราช
นายช่างโยธาชำนาญงาน 062-6659168
นางสาวศรีสุดา นัยติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 080-4981227
ว่าง รับ โอน ย้าย
นายช่างสำรวจ (ปง./ชง)
นายเกรียงศักดิ์ มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 085-0405779
นางสาวณิชา คำบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 093-2476637
ว่าง -รับโอน ย้าย
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นางสาวพัณณ์ชิตา มณีจันทร์สุข
คนงาน 083-0671834
นายนพสวัสดิ์ จอมสวรรค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานไฟฟ้า) 097-3324045
นายณภัทร ปะระมะ
จ้างเหมาแรงงานทั่วไป 081-0291235
นายเดชา ไชยสาร
จ้างเหมาบริการ (ขับรถบรรทุกกระเช้า)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น