องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สมาชิกสภา
นายพิทยา ปัญญาสิงห์
ประธานสภา อบต. 089-5388020
นายวิโรจน์ สารพิมพ์
รองประธานสภา อบต. 083-3212092
นายอินสม ท่อนคำ
สมาชิกสภา หมู่ 1 099-0758578
นายพิทยา ปัญญาสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ 2 089-5388020
นายพรชัย บุญหล้า
สมาชิกสภา หมู่ 3 084-6096143
นายธาดาพงษ์ ธรรมจักร์
สมาชิกสภา หมู่ 5 080-8589443
นายวิโรจน์ สารพิมพ์
สมาชิกสภา หมู่ 6 083-3212092
นายสุรศักดิ์ สีมนตรี
สมาชิกสภา หมู่ 7 088-4031287
นายทองสุข นันเจริญ
สมาชิกสภา หมู่ 8 098-7857038
นายธีรวัฒน์ ท่อเสถียรธรรม
สมาชิกสภา หมู่ 9 080-1079839
นายแต้ม ปัญญาวิบูลย์
สมาชิกสภา หมู่ 10 093-1709454
นายสนิท ถ่อแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ 11 080-1203539
นายณัฏฐพล นัยติ๊บ
สมาชิกสภา หมู่ 12 089-9977359
นางสาวนันทกา หวันแก้ว
เลขานุการสภาฯ 089-9505599

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น