องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ผู้บริหาร

นายสงกรานต์ โสภามา
นายก อบต.ดงมหาวัน 095-3853749
นายบรรลุ ศรีไชยวาล
รองนายก อบต.ดงมหาวัน 061-2301008
นายสิน สมบัติตรา
รองนายก อบต.ดงมหาวัน 089-0472840
นายชนะพงษ์ กาวิจันทร์
เลขานุการ นายก. 095-6875526

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น