องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การลอยกระทงรักษ์สิ่งเเวดล้อม

ลอยกระทงรักษ์สิ่งเเวดล้อม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้กระทง 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะเเละเลือกใช้วัสดุของกระทงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การเลือกใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ หรือวัสดุที่ย่อยสลายง่าย เช่น วัสดุที่ทำจากต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ดอกไม้ เเละขนมปัง ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้กระทงที่มำจากโฟม พลาสติก เเละสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งเเวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ดงมหาวัน (ประธานกรรมการ)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเเผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น