องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน "วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่" เเละ "วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ดงมหาวัน (ประธานกรรมการ)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเเผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น