องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการผู้ประกันตน

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคมฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน