องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมถวายความอาลัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ด้วยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลดงมหาวันทุกท่าน ร่วมถวายความอาลัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา ตั้งแต่ 07.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ทำการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 

(ประชาชนทั่วไปแต่งตัวชุดไว้ทุกช์ สุภาพสีดำ หลีกเลี่ยงการใส่กางเกงยีนส์ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น)


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ขอประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ของปปช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2561