องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงรายจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวด โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวบไซต์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

งานป้องกันการทุจริต  โทร.053711835-7