องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

อบต.ดงมหาวัน ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 -ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด

053-172130