องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560

ประกาศอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560